Industri

I denna typ av hallbyggnad är det oftast funktionen som är viktigast men man väljer naturligtvis utförande efter behov och önskemål. Man kanske vill anpassa utseendet efter övriga byggnader i närheten eller miljön runt omkring. Om stålbyggnaden ska användas som garage har man kanske behov av att låta en hel långsida utföras med vikportar eller takskjutportar. Ska stålbyggnaden däremot användas som lagerhall kanske man endast vill ha en port och använda övriga ytor för uppställning av lagerhyllor och dylikt. Man kan sedan komplettera plåthallen med fönster och dörrar efter behov. Kontakta oss gärna för vidare information och vidare diskussion om ditt byggprojekt.
Husbilsgarage Laholm

Tvätthall Skara

Elektra

Industrihotell Borås