Vindlast

På kartan nedan ser du den vindlast som gäller för olika delar av Sverige. Vindlasten ligger till grund för hur din byggnad måste dimensioneras.