Telefon
Ring oss på 0511-401100


E-post
Skicka ett e-post till info@pnpab.se så lovar vi en personlig återkoppling snarast.


Tänk på
När du tar kontakt med oss via e-post eller telefon kommer vi att spara uppgifter om dig för att lösa ditt ärende. Vi samlar inte in annan information om dig än den du själv uppger. Vi ber dig att inte skriva något av känslig karaktär, sådant som rör
t.ex. politiska åsikter eller hälsa.


Adress
PNP Stålhallar AB
Hospitalsgården 1
532 37 Skara

Innehar F-skattsedel